adiumba

Léchuga.

Interjección usada para expresar disgusto.

Ejemplos

¡Léchuga, mira que te he dicho que te estés quieto!